Kitapdostu.com Bağış Kampanyası

0
91

 

DİKKAT:

GAZETELERİN HEDİYESİ

OLAN ANSİKLOPEDİLERİ

BAĞIŞ YAPMAMANIIZI

ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

 

Kitap bağışı yapmak isteyenlerden büyük beklentiler, yerine getirilemez beklentiler içine girmeden gayet basit olarak kitaplarınızı paketlemenizi ve kargo ile bize göndermeniz yeterli olacaktır. Bulunduğunuz il veya ilçe’nin sürat kargo şubesini aramanızı ve adımıza kargo ile göndermeniz yeterlidir.

Kitap bağışı için irtibata geçiniz:

Tolga Erman

Tolgaerman1@hotmail.com

 

Kargo adresimiz:

Erman Basım Yayın Dağıtım

Mecidiye Mahallesi Adıyaman Caddesi No:16/B Uzundere – Sultanbeyli – İstanbul

Telefon:  0216 498 89 18 – 0 551 204 95 20

 

Kitap Bağış Kampanyası İçin Uygulanan Bağış Prosedürü hakkında detaylı bilgi:

1-Kitap Bağışı İçin, Özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacına ve  ilkelerine uyan kütüphane materyali (kitap, süreli yayın, gör-işit materyali vb.) kabul edilir. Koleksiyon geliştirme politikasına uygun olmayan kaynaklar kabul edilemez.

2- Kaynakların seçiminde göz önünde tutulan noktalar :

-Bağışlanacak koleksiyonun el yazmaları ve nadir basma eser niteliğini taşıyan kitap vb. nin dışında kalanlarının basım tarihinin (başvuru tarihinden itibaren) 30 yıldan eski olanları kabul edilmez. Sosyal Bilimler ve Sanat dalları dışındaki kaynakların yayın yılı ise son 5 yıldan eski olmamalıdır.(Ancak el kitabı, ansiklopedi, vb. başvuru niteliğinde ve/veya bilimsel anlamda genel geçerliğini koruyan özellikte yayınlar için bu süre esnetilebilir.)

-Ders kitaplarının dışındaki kaynaklar kütüphane koleksiyonunda var olmayan kaynaklar olmalıdır.

-Süreli Yayınların sayılarında devamlılık sağlanmalıdır .

-Ansiklopedi vb. çok ciltli eserlerin bütünlük oluşturması gerekmektedir.

Koleksiyona katılmayacak kaynaklar:
– Gazeteler(ESKİ GAZETE VE MECMUA BAĞIŞ YAPILABİLİR)
– Dergi makalelerinin ayrı baskıları
– Kopya edilen kaynak/lar (Fotokopi vb.)

3- Bağış yapmak isteyen/lerin  yaptıkları başvuru üzerine Kitapdostu bağışı kargo yolu ya da nakliye yolu ile aldırarak kitapları kendi bünyesine çeker burada kitaplar konularına veya sınıflara göre tasnif edilip, yurdun her köşesinde bulunan Anasınıfı, İlk Öğretim, Lise vb. okullara kargo yolu ile ulaştırır.

6- Kitapdostu yapılan bağışı koleksiyonuna ekleyip eklememe ve Hangi okula sevk edeceği konusunda sınırsız karar verme yetkisi vardır. İçerik açısından güncel olmadıkları, tarihi değer taşımadıkları ya da kitap bağışının amacına uygun olmadıkları için kabul edilmeyen kitap vb. nin başka bir yardımda değerlendirilmesi mümkündür. Bağış sahipleri bu konuda kitapdostu tarafından yönlendirilebilirler.

7- Bağışlanmak istenen kitap, süreli yayın vb. içerik açısından Kitapdostu  Kitap Yardım Kampayasına amacına uygun olsa ve güncel bilgi içerse dahi, cildi parçalanmış, kullanılamayacak derecede yıpranmış, sayfaları yırtık, eksik ise bağış olarak kabul edilemez.

8- Bağış sahiplerine, yapılan bağış için sadece bağışının alındığına dair yazı verilir. Yapılan bağışın nereye veya ne zaman yapılacağına Kitapdostu karar verir.

9- Bağış sahipleri isterse, Kitapdostu’na bağışta bulunduğunu belirten adının ve soyadının yer aldığı bir mühür yaptırarak kitapdostu’na teslim eder, bu mühür, kitapdostu tarafından bağışlanan yapıtların iç kapağına bastırılır.

10- Bağışlanan koleksiyonun devir-teslim işleri sonunda, Kitapdostu bağış sahip/lerine, bağışlanan eserleri içeren bir listeyle birlikte resmi teşekkür mektubu gönderir.

11- Yukarıda açılımı yapılan Bağış Politikası dışında koşullu bağış vb. politika dışı talepler kabul edilemez.

Diğer Bağış Türleri, Destek Türleri:

Vasiyet bağışı ölüme bağlı bir tasarruf şekli olan vasiyetname ile yapılan bir bağış şeklidir. Vasiyet bağışı ile bağışçı düzenlediği vasiyetname ile belirlediği mal veya hakların ölümünden sonra belli bir kişi/kuruma intikal etmesini istediği şeklinde iradesini belirtir. Vasiyetteki bu irade uyarınca vasiyet bağışçısının vefatından sonra vasiyetnamesinde belirttiği mal ve haklar belirttiği kişi/kuruma intikal eder.

Vasiyet bağışı Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

Ayni Bağış:

Ayni Bağış:

Ayni bağış topluma daha fazla katkı sunabilmek için (gayrimenkul, araç, kitap, ofis araçları, vs) her türlü ayni bağışı kabul etmektedir.

Ayni Bağış Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

Nakdi Bağış:

Nakdi bağış:

Kitapdostu Bağış Kampanyasını takdir ediyorsanız lütfen bağış yaparak bize destek verin. Hizmetlerimizi daha geniş alanlara bağışlarınız ve desteklerinizden alacağımız güçle daha geniş alanlara taşıyabilelim. Bağış Yaparken dekonta mutlaka açıklama yazınız.

(Kitap bağışı yapmak için 1 kitap bedeli 10 TL)

 

 

İSTANBUL – SULTANHAMAM – 9040

Hesap Sahibi: Erman Basım Yayın Dağıtım Tolga Erman

Hesap Kur Tipi: TL

Hesap No.: 2457834-351

IBAN Numarası: 520013400000245783400004

Denizbank

Nakti bağış Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

 

Gayrimenkul Bağışı:

Gayrimenkul bağışı:

Kitap bağışı çalışmaları halen çok dar bir mekanda büyük zorluklar, büyük fedakarlıkla yürütülmektedir; kitap bağışı çalışmalarını yürütecek bir geniş bir mekana acil olarak ihtiyaç duymaktadır. Gelen kitapların depolanması ve tasnifi transferine kadar Kitapdostu kendi bünyesindeki depoda halen görevi sürdürmekte olup bu görevler ve kültür hizmeti verebilmek için gayrimenkul bağışlarınıza ihtiyaç duymakta.

Gayrimenkul bağış Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

Araç Bağışı:

Araç bağışı:

Özellikle kitap bağışlarının toplanması, teslim edilmelerinde büyük zorluklar yaşanmakta, çalışmalar insanüstü emek ve fedakarlıklarla yürütülmektedir. Çalışmaların yürütülmesinde kullanılmak üzere araçlara acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul içerisinde defalarca başvuru yapılmasına rağmen kitap bağışlarını toplayamayıp bağış için başvuranlara maalesef gerekli kadar destek olamadık. Kargo ile alınan kitaplarda maalesef kargo şirketinin bize büyük maliyetler çıkarması dışında alımın zamanında yapılmaması veya alım yaparken çıkardıkları zorluklar nedeniyle kitap bağışı için araba bağışına ihtiyaç duymaktayız.

Araba bağış başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

 

 

Sponsorluk:

Kitapdostu kitap bağışı için sponsor olabilirsiniz.

Kitapdostu kütüphane

Kitapdostu Kitapevi

Kitapdostu kitap bağışı kargo

Kitap basım sponsorluğu( Kitap Sponsoru )

Öğrenci Bursu İçin (Kurumunuz doğrudan da verebilir. İstenildiği taktirde başvuru yapan kişilerin bilgileri paylaşılmaktadır.)

 

Bağışları Şahsen de adresimize yapabilirsiniz:

Erman Basım Yayın Dağıtım – Tolga Erman

Mecidiye Mahhallesi Adıyaman Caddesi No:. 16 / B Uzundere – Sultanbeyli – İstanbul

0 216 498 89 18 – 0 551 204 95 20

 

Bağış almak için Lütfen yazılı başvuru yapınız. Kayıtlara giren her başvuru mutlaka değerlendirilir. Ancak şartlar elverdikçe bize gelen bağışlar 15 gün içerisinde tasnif edilip ilgili bağış verene bilgi verilerek bağış isteyen kuruluşa gönderilecektir.

Okul için istenen bağışta mutlaka okul adresine teslimat yapılır.

Burs başvurusu için banka hesap numarası, son alınan karne veya not transkript belgesi.

Tolga Erman

Tolgaerman1@hotmail.com

 

 

 

Kitap Bağışı,  kitap bağışı ücretsiz kargo, kitap bağışı yapılacak yerler, kitap bağışı yapmak istiyorum, kitap bağışı yapan yayınevleri, kitap bağışı alan yerler, kitap bağışı almak istiyorum, kitap bağış, kitap bağışı yapmak, kitap bağışlamak, kütüphane bağışı, okul bağışı, kitaplar bağışlamak, Kitap Bağışı Yapmak İçin Başvurunuz.  Kitap bağış, kitap bağışı yapmak, kitap bağışlamak, kütüphane bağışı, okul bağışı, kitaplar bağışlamak, Kitap Bağışı Yapmak İçin, kitap bağışı ücretsiz kargo,kitap bağışı yapılacak yerler,  kitap bağışı yapmak istiyorum, kitap bağışı yapan yayınevleri, kitap bağışı alan yerler, kitap bağışı almak istiyorum,  kitap bağışı alan yerler, kitap bağışı yapılacak yerler, kitap bağışı kampanyası, kitap bağışı yapmak istiyorum, kitap yardımı yapmak istiyorum, kitap bağışı ücretsiz kargo, kitap bağışlamak isteyenler

 

Vasiyet Bağışı:

Vasiyet bağışı ölüme bağlı bir tasarruf şekli olan vasiyetname ile yapılan bir bağış şeklidir. Vasiyet bağışı ile bağışçı düzenlediği vasiyetname ile belirlediği mal veya hakların ölümünden sonra belli bir kişi/kuruma intikal etmesini istediği şeklinde iradesini belirtir. Vasiyetteki bu irade uyarınca vasiyet bağışçısının vefatından sonra vasiyetnamesinde belirttiği mal ve haklar belirttiği kişi/kuruma intikal eder.

Vasiyet bağışı Başvurusu için:

Tolga Erman

551 204 95 20

DİKKAT: 

GAZETELERİN HEDİYESİ 

OLAN ANSİKLOPEDİLERİ 

BAĞIŞ YAPMAMANIIZI 

ÖNEMLE RİCA EDERİZ. 

 

Ücretli Kitap Yardımı:

Kitap satın alıp yardım göndermek için

Yardım satın alacak kişi isteğine bağlı kalarak kitaplar tek tek bağış yapan kişiler adına 

mühür yaptırılıp mühürlenir ya da kaşe yapılır. Bağış yapan Kişinin adına dilemiş olduğu okul veya

bölgeye gönderilir. Eğer bağış yapan kişi bağış için bir tercih yapmaz ise listede başvuru yapmış

kurumlar bağış sahibi ile paylaşılarak bağışlar adresine gönderilir.

İlk Öğretim Kitap Yardımı İçin:

100 Temel Eser İlk Öğretim Set (100 kitap set)

Orta Öğretim Kitap Yardımı İçin:

100 TEMEL ESER ORTA ÖĞRETİM SET (100 KİTAP SET)

Lise Kitap Yardımı İçin:

100 TEMEL ESER LİSE SET (100 KİTAP) – 100 Temel Eser Lise Seti

Adınıza Kütüphane Kurulumu İçin Başvurunuz:

Kitap sever okur isterse adına isterse bağış yaptığı yere tüm malzemeleri ile kütüphane kurulumu yapılabilir. Adresinizden ayrılmadan istediğiniz miktarda istediğiniz kadar kitap alınarak kurulum yapılarak anahtar teslim kütüphane oluşumu Erman Basım Yayın Dağıtımı aracılığı ile sizlere sunulmuştur. Bu kütüphane kurulumu bütçesi sözleşme ile kesinleştirilerek yapılır. 

Kurumsal Kütüphane Kurulumu İçin Başvurunuz:

Kurumunuz için gerekli olacak tüm eserlerin bir araya getirilebileceği, Kütüphanecilik görevlileri tarafından hazırlanır ve düzenlenir bu işlem kurumunun isteği üzerine herhangi bir sınırlama olmaksızın tamamen kurumun istekleri baz alınarak hazırlanır. (Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölümü)

Başvuru İçin:

Tolga Erman

Tolgaerman@kitapdostu.com

0551 204 95 20

0216 498 89 18

Mecidiye Mahallesi Adıyaman Caddesi No: 16 / B Sultanbeyli – İstanbul – Türkiye

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here