Kitap TELİF SÖZLEŞMESİ

0
51

Kitap TELİF SÖZLEŞMESİ

19 / 12 / 2015 tarihinde “Yazar” ile “Yayıncı” arasında yapılmış sözleşmedir.

TELİF SAHİBİ:           Yazar Adı

ADRES:                      Yazar adresi

TEL :                           Yazar telefon numarası

E-Posta:                       Yazar email adresi

YAYINCI:                  Erman Basım Yayın Dağıtım – Tolga Erman (Kitapdostu Yayınları)

ADRES:                      Mecidiye Mh Adıyaman Cad No:16 /B Uzundere- Sultanbeyli-İSTANBUL

TEL:                            0 216 498 89 18

FAX:                           0 216 498 89 18

E-Posta:                       tolgaerman1@hotmail.com

Kitap Telif SÖZLEŞME KOŞULLARI:

 1. Yazar  (yazar adı) – (kitapadı) adlı (kitap) bu sözleşmedeki koşullarla Yayıncıya 1 kere Basım – Yayın-Dağıtma (ilk 1000 adetlik tek distribitörluk ) olarak devretmeyi kabul eder. Yazar söz konusu Eser’de yer alan bölümleri başka başlık altında ve ayrı kitaplar halinde yayınlatmayacaktır.
 2. Yayıncı kitap yayınlanmasından sonra yazara 100 adet adresine teslim eder. Kalan 900 adet yayınevi stoklarına girer ve dağıtımı ve satışı yapılır. Yazar ilk baskıdan gelecek gelirden hak talep edemez, ancak kitap 2 baskı yaparsa ve sonraki her baskıda % 10 Telif Hakkı kazanır. Bu oran kitap satış bedelinin % 10’una(yüzde onuna) tekabül eder. Yılda 1 kez olarak Yazara satılan adetler doğrultusunda nakten hesabına yapılır.
 3. Eserde geçen tüm yazılar, yazara aittir. Yazarın yazdıklarından yayınevi sorumlu tutulamaz.
 4. Yayıncı, sözleşme konusu Eser’i 2 ay içinde yayınlamayı taahhüt eder.
 5. Yayımcı, eserin, içeriğinde Yazar’ın izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz.
 6. Eser 1000 adet basılacaktır. Bu Baskı Ezgi Matbaa’da olup basım ücreti Yazar  tarafından ödenir. Sonrasında Kargo veya Nakliye yolu ile Erman basıma teslim edilir. Faturaya binayen teslimat yapılır. Faturasız ürün teslim alınmaz ve dağıtım yapılmaz. Bu kargo ücretini de yazar kendisi öder.
 7. Yayıncı, bu sözleşmeden doğan haklarını yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredemez.
 8. Yazar, eserin basılmasından itibaren geçen 5 yıl sürelerde Eser’in stok durumu hakkın­da yayıncıdan bilgi isteyebilir.
 9. Basılı mevcudunun tükenmesi halinde Yayıncı, Eser’in yeni basımını kendiliğinden gerçekleştiremez. Eser’in her yeni basımı için Yazar ‘ın onayının alınması zorunludur. Ancak Yazar basım ücretini karşıladığı taktirde ikinci baskısını yapar
 10. Eser’in basılı mevcudunun tükenmesinden itibaren 30. gün içinde Yayıncı, Yazar ‘a bildiri­mde bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde Yazar, Yayıncıyı yazılı olarak uyarır. Uyarıya 30 gün içinde cevap verilemezse, sözleşme kendiliğinden fesholur ve telif hakkından doğan alacağın tamamı muaccel hale gelir.
 11. Her türlü ödeme, yürürlükteki vergi mevzuatının öngördüğü yükümlülüklere uygun olarak ve makbuz karşılığında yapılır.
 12. Yukarıdaki adresler, değiştirildikleri noter yolu ile yazılı olarak bildirilmediği sürece tarafların tebli­gat adresleridir.
 13. Bu sözleşme Eser’in Türkçe / Tüm yayın haklan için geçerlidir.
 14. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 5 yıldır. Tüm Hakları bu süre zarfında Yayınevine aittir.
 15. Yazar ve Yayıncının bu sözleşmede belirtilmemiş tüm yasal haklan saklıdır.
 16. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Yayınevi’nin ikametgâhının bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 17. Kitap yayınevi stoklarına girene kadar oluşacak tüm masraflar yazara aittir
 18. Kitapda yayınevi logosu basmak zorunludur. Kitap dağıtımı satışı bu süre zarfında sadece yayınevine aittir. Ayrıca dağıtım ve satış yapılamaz.
 19. Kitap basım bedeli olarak (……) tl  (……..tl) + kdv(%18)  türk lirası nakten ödeme alınır. Yazar yayıncıya kitap yayın  bedeli öder. Yayınevi banka hesap numarasına ödeme yapılmadan yayın  yapılmaz.

                   Yazar                                                                                                                                                                                                                                                     Yayıncı

(yazar adı)                                                                                                  Erman Basım Yayın Dağıtım

Tolga Erman      (Kitapdostu Yayınları)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here