KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

0
54

KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

1.1          Erman Basım Yayın Dağıtım- Kitapdostu.com   Mecidiye mahallesi Adıyaman Caddesi No: 16 / B

1,2          BURAYA SATICI FİRMA ÜNVANI

MADDE 2. TANIMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde;

2.1 Erman Basım Yayın Dağıtım- Kitapdostu.com’ne atfen kısaca Kitapdostu.com

2.2 …………….’ne atfen YAYINCI

2.3 Kitapdostu.com ve YAYINCI müştereken kısaca “TARAFLAR” olarak anılacaktır

MADDE 3. KONU

Sözleşmenin konusu YAYINCI tarafından yayınlanmış ürünlerin Kitapdostu.com tarafından Marketlere ve Kitapevlerine dağıtımını içerip, söz konusu kitapların siparişlerinin verilmesi YAYINCI tarafından adrese teslimi, kitapların değiştirilmesi ve iadesi ile ilgili olarak TARAFLAR’ ın sorumlulukları, satın alınan kitapların ödeme şartlarının bu konular ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 4. UYGULAMA

4.1 YAYINCI yeni yayınlayacağı ürün bilgilerini mümkünse 1 hafta önceden Kitapdostu.com’ ya kitabın barkodu, kapak resmi ve fiyatını e-mail ve posta yoluyla bildirmek zorundadır.

4.2 Kitapdostu.com’ nın verdiği siparişler YAYINCI tarafından Kitapdostu.com’un deposuna teslim edecektir.

4.3 YAYINCI, Kitapdostu.com’un verdiği siparişleri shrinkli olarak teslim edecektir. (BU MADDEYE ÇOK TAKILMAYIN)

4.4 Kitapların fiziksel özelliklerinin kötü olması, dizgi, baskı ve mücellit hataları vb. sebeplerden kaynaklanan kusur ya da hasarın YAYINCI’ ya bildirilmesinden sonra bu ürün derhal yenisiyle değiştirilecektir.

4.5 Kitapdostu.com müşterilerine gönderdiği ürünlerini, buralarda depolamadan, teşhirden ve kullanmadan dolayı yıpranmış olsalar dahi YAYINCI’ ya iade edebilecektir.

4.6 Kitapdostu.com satışında başarılı olmadığı ürünleri alış koşulları ile YAYINCI’ ya iade edebilir.

MADDE 5. Kitapdostu.com’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kitapdostu.com kitap piyasasındaki tecrübesini kullanarak ürün satışlarını desteklemek amacıyla elinden gelen her türlü çabayı gösterecek ve YAYINCI ile yakın ilişki halinde bulunacaktır..Ürünlerin dağıtım yapıldığı noktaları ve ürünlerin satış adetleri konularında aylık olarak bilgi verilecektir.

Kitapdostu.com hizmet verdiği marketlerden kampanya için gelen teklifleri YAYINCI ile paylaşacaktır.

MADDE 6. YAYINCI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YAYINCI, Kitapdostu.com’u  Marketler piyasında BAYİ si olarak tayin etmiş olup(Migros grubu, Tansaş, Makro, Şok, Özdilek, Carrefoursa, Kipa,Real) ile çalışan başka hiçbir firmaya veya şahsa ürün vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yukarda sayılı marketlerin dışında diğer marketlerde benzer ürünler daha ucuz a satıldığı tespit edilirse YAYINCI bu noktalara ürün veren firmaları uyarır, gerekirse ürün vermeyi keser. YAYINCI başka hiçbir firmaya veya şahsa daha iyi koşullar ile ürün vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  Kitap/kitapların tanıtımı YAYINCI tarafından yapılacaktır. Kitapdostu.com marketlere göndermekle ve  gelen siparişleri karşılamakla yükümlüdür..

MADDE 7. İNDİRİM VE ÖDEME KOŞULLARI

7.1 Kitapdostu.com, YAYINCI’ dan gelecek faturaların ödemesini:

a-) Marketlere gönderilen ürün/ürünler var ise faturaların gönderildiği ay içinde ne kadar net satış yapılmış ise ( kasadan geçen miktar ) o kadar kısmını 180  günlük çekle ödeyecektir.. Kitap satışlarının iyi olması halinde avans çeki verilebilir. Buralardaki stok miktarı bu ödemeden mahsup edilir.        b-)           Kitapdostu.com, YAYINCI’ dan aldığı ürünlerin klasik pazara sevk ettiği tutarı ( Kitapevleri ve dağıtıcılar vb.) o ayın sonundan itibaren ,deposunda kalmış,dağıtılamamış ürünler ile D&R ,Dost, vb klasik Pazar müşterilerindeki raf stokları da düşülerek, yapılacak ödemeyi 180 ‘lük çek ile öder. Büyük Kitapevlerine adetli gönderiler var ise ( D&R, Dost, Alkım vb.) net satış adetleri dikkate alınarak ödeme çıkarılır.

7.2 YAYINCI, Kitapdostu.com’un aldığı kitaplar  için  % 60 fatura altı ıskonto uygulayacaktır.

Ayrıca aktivite, aksiyon, dsa vb. market etkinlikleri ayrıca görüşülecek ve YAYINCI bunlara diğer firmalara uygulamalar doğrultusunda katılımda bulunacaktır.

MADDE 8. SÜRE VE YÜRÜRLÜLÜK ŞARTLARI

İşbu sözleşme 1 (Bir) yıl süre ile yürürlükte kalacak ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşme, bitim tarihinden 1 (bir) ay evvel TARAFLAR ‘ ın yazılı ihtarı bulunmadığı takdirde 1’er yıl süreyle uzayacaktır.

MADDE 9. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme ile üstlendiği hak, yükümlülük ve alacakları üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

MADDE 10. GİZLİLİK

YAYINCI, TARAFLAR arasındaki iş ilişkisi sebebiyle herhangi bir suretle temin ettiği Kitapdostu.com’a ait gizli bilgileri ve alım koşullarını Kitapdostu.com’un özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç olmak üzere gizli tutacağını, özenle muhafaza edeceğini, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacağını, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONUÇLARI

TARAFLAR SÖZLEŞME‘ den kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmedikleri takdirde, diğer taraf yazılı ihtar ile tek taraflı SÖZLEŞME’ yi fesih etme yetkisine sahiptir.

MADDE 12. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu SÖZLEŞME gereğince TARAFLAR arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLAR’ ın ticari defter ve bilgisayar kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

MADDE 13. TEBLİGAT ADRESLERİ

İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için TARAFLAR’ ın SÖZLEŞME’ nin 1. maddesinde yer alan adresleri yasal ikametgâhları olarak belirlenmiştir. Söz konusu yerlere yapılacak tebligat TARAFLAR’ ın şahsına yapılmış sayılacak ve TARAFLAR’ ın o yerde bulunmasa bile tebligat iade edilmeyip tebligat kanunu’ nun 21. maddesi uygulanacaktır. TARAFLAR adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

SÖZLEŞME’ nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

MAADE 15. FERAGAT

TARAFLAR’ dan birinin SÖZLEŞME’ den doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.

MADDE 16. İHTİLAFLARIN HALLİ

 

İşbu SÖZLEŞME’ nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Şişli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

MADDE 17. İMZA VE BAĞLAYICILIK

 

On yedi maddeden oluşan iş bu SÖZLEŞME taraflarca karşılıklı teati edilerek …/…/2015 Tarihinde ekleriyle birlikte bir nüshası YAYINCI bir nüshası Kitapdostu.com’ da kalmak üzere iki nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

Erman Basım Yayın Dağıtım- Kitapdostu.com                                                ……………………….

EKLER

 1. İMZA SİRKÜSÜ
 2. ŞİRKET KURULUŞ GAZETESİ

kitap satış, kitap dağıtım, kitap pazarlama

KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Kurumsal Kitap, Dergi Dağıtım – Satış – Pazarlama Başvurusu İçin:

Tolga Erman

5512049520

tolgaerman1@hotmail.com

Kurumsal Kitap Dağıtım – Satış – Pazarlama

Kurumunuzun ürünlerinin satışı dağıtım pazarlaması için

Kitapdostu Yayınları Bünyesinde Bulunduran

Erman Basım Yayın Dağıtım’dan

Bu Tüm Görevleri Tek Bir Çatıda Bulabilrsiniz.

Kitaplarınızın Kitapevlerine Satışı

İnternet Kitap Satıcılarına Ulaşması

Fuarlarda Yer Alması

Kitapların Dağıtım Ağlarında Yerlerinin Alması

İNTERNET SATICILARI
İNTERNET KİTAP SATIŞ SİTELERİ
http://www.dr.com.tr/Yayinevi/kitap-dostu/s=2843
http://www.kitapyurdu.com/yayinevi/kitap-dostu-yayinlari/2842.html
http://www.idefix.com/kitap/kitap-dostu/firma_urun.asp?fid=9402
http://www.hepsiburada.com/ara?q=K%C4%B0TAPDOSTU
http://www.babil.com/yayinevi/kitap-dostu-yayinlari

MAĞAZALAR
KİTAPEVLERİ, KİTAP SATIŞ YERLERİ
http://www.remzi.com.tr/anasayfa
https://www.imge.com.tr/
https://www.dostyayinevi.com/TR/belge/1-1887/dost-kitabevi.html
http://www.mephisto.com.tr/
http://www.inkilap.com/
http://www.dr.com.tr/

DAĞITIM FİRMALARI
KİTAP DAĞITIM FİRMALARI
https://www.alfakitap.com/
http://www.fenikskitap.com/
http://ikiayayincilik.com.tr/

Kurumsal Kitap, Dergi Dağıtım Sözleşmesi Maddeleri:

 1. Yayınevinin(kurumun)KİTAP ADI adlı (kitap) bu sözleşmedeki koşullarla Yayıncıya 1 kere Dağıtım (ilk 1000 adetlik tek distribitörluk ) olarak devretmeyi kabul eder. Kurum söz konusu Eser’de yer alan bölümleri başka başlık altında ve ayrı kitaplar halinde yayınlatmayacaktır.
 2. Dağıtıcının(Erman Basım Yayın Dağıtım), bu sözleşmeden doğan haklarını Yayınevinin(kurumun)  yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredemez.
 3. Eserde geçen tüm yazılar, Yayınevine(kuruma) aittir. Yayınevine(kuruma) ait kitapta yazılanlardan Dağıtıcı(Erman Basım Yayın Dağıtım) sorumlu tutulamaz.
 4. Eser basım Sonrasında Kargo veya Nakliye yolu ile Dağıtıcıya (Erman Basım Yayın Dağıtım)’a teslim edilir. Faturaya binayen teslimat yapılır. Faturasız ürün teslim alınmaz ve dağıtım yapılmaz. Bu kargo ücretini de Yayınevinin(kurumum) kendisi öder.
 5. Yayınevi(Kurum), eserin Dağıtılmasına başlamasından itibaren geçen 5 yıl sürelerde Eser’in stok durumu hakkın­da Dağıtıcı(Erman Basım Yayın Dağıtım)’dan bilgi isteyebilir.
 6. Basılı mevcudunun tükenmesi halinde Dağıtıcı(Erman Basım Yayın Dağıtım) Eser’in her yeni basımı için Yayınevine(kuruma) stoğun tükenmeden son 50 adette bilgi verir. Eserin tekrar basılması konusunda uyarıda bulunur. Eser dağıtım sözleşmesi 1 sefer dağıtıma mahsustur.
 7. Eser’in basılı mevcudunun tükenmesinden itibaren 30. gün içinde Dağıtıcı(Erman Basım Yayın Dağıtım), Yayınevine(kuruma)‘a bildiri­mde bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde Yayınevi(kurum) ve Dağıtıcıyı(Erman Basım Yayın Dağıtım)’ı yazılı olarak uyarır. Uyarıya 30 gün içinde cevap verilemezse, sözleşme kendiliğinden fesholur ve telif hakkından doğan alacağın tamamı muaccel hale gelir.
 8. Her türlü ödeme, yürürlükteki vergi mevzuatının öngördüğü yükümlülüklere uygun olarak ve makbuz karşılığında yapılır.
 9. Yukarıdaki adresler, değiştirildikleri noter yolu ile yazılı olarak bildirilmediği sürece tarafların tebli­gat adresleridir.
 10. Bu sözleşme Eser’in Türkçe / Tüm yayın haklan için geçerlidir.
 11. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren 5 yıldır. Tüm Hakları bu süre zarfında Yayınevine(kuruma)’a Aittir. Dağıtım Hakkı Dağıtıcıya(Erman Basım Yayın Dağıtım) Aittir.
 12. Yayınevi(kurumun) ve Dağıtıcının(Erman Basım Yayın Dağıtım)’ın bu sözleşmede belirtilmemiş tüm yasal haklan saklıdır.
 13. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Dağıtıcının (Erman Basım Yayın Dağıtım)’ın ikametgâhının bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 14. Dağıtımcı(Erman Basım Yayın Dağıtım) dağıtım yapılan kitap bedelinin(etiket fiyatının) % 60 iskonto uygulanarak, kalan % 40’ı Yayınevi(kurum) adına açılmış hesap numarasına yılda 1(12 Ayda 1kez) kez olarak kitap satış adeti tutarında nakten ödeme yapar.
 15. Ödeme Yayınevinin(kurumun) banka hesap numarasına veya telif sahibine açılmış olan hesap numarasına ödeme yapılır.
 16. Kitap yayınevi stoklarına girene kadar oluşacak tüm masraflar Yayınevine(kuruma) aittir
 17. Kitapda Dağıtıcının(Erman Basım Yayın Dağıtım) logosu basmak zorunludur. Kitap dağıtımı satışı bu süre zarfında sadece Dağıtıcıya(Erman Basım Yayın Dağıtım) aittir. Ayrıca dağıtım ve satış yapılamaz.
 18. Dağıtım yapılan kitap Erman Basım için Yayınevinin(kurumun) kendi adına lanse edilecektir. Erman Basım markası ile tedarikçilere sunulacaktır.
 19. Kitap dağıtım bedeli olarak 1000 ( bin) + kdv(%18)  türk lirası nakten ödeme alınır. Yayınevi(kurum),  Dağıtıcıya(Erman Basım Yayın Dağıtım)’a kitap dağıtım bedeli öder. Dağıtıcıya(Erman Basım Yayın Dağıtım) banka hesap numarasına ödeme yapılmadan dağıtım yapılmaz.

Bu Sözleşmeden en az yılda 12 Kitap veya dergi Yayınlayan Kitap Dağıtıma veren kurum veya yayınevleri Yararlanmaktadır.

Kitap Dağıtım, Kitap Pazarlama, Kitap Satışı, Ücretli Kitap, Dergi Dağıtım Hizmeti:

 • Kitap satış yerlerine kitapların sevki.
 • Kitap tanıtımları hazırlayıp kitapevi, kitap dağıtım firmaları, internet kitap satıcılarına ulaştırmak siparişlerini alıp sevkiyatını sağlamak.
 • Kitap siparişlerini almak, sevkini sağlamak kitapları satıcılarına ulaştırmak.
 • Kitaplar için cari hesaplar oluşturup dağıtım yapılan yayınevine sayım ve satışa göre raporlar sunup, yılda 1 kez (12 ayda 1 kez) satılan kitapların ödemesi yapılır.
 • Kitapları katılımı Erman Basım Yayın Dağıtım’ın katılmış olduğu kitap fuarı, kitap satış organizasyonlarına dağıtımı yapılan kitapları sevk edip, satışını sağlamak.
 • Fuarlarda antlaşma yapılan kitapevlerinde yazarlara imza günü düzenlemek.
 • Kitap tanıtım organizasyonları düzenlemek.
 • Yayınevi için boyutu ne olursa olsun kitap satış sitesi kurmak.
 • Yayınevi kitap dağıtımı yapmak için personel maliyeti, kargo sevkiyat maliyeti diğer birçok işletme giderinden kurtulur tek bir dağıtım üzerinden kitaplarının dağıtımını sağlayabilir.
 • Yayınevi ya da bireysel yazar kitap dağıtımını Erman Basım Yayın Dağıtım ile yaptırdığında tek dağıtım antlaşması imzaladığında bu hizmetlerin tamamından yararlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here